VÝSADBA

odpovedal Ing. KOZÁK

Cesnak je odolný proti chladu, jeho pestovanie je možné takmer v každej pôde. Nemá rád ťažké zamokrené pôdy, ani priame hnojenie maštaľným hnojom. Pre dobrý rast mu vyhovuje chladnejšie obdobie a slnečné stanovisko. Nevyžaduje si zavlažovanie. Iba v  prípade suchého obdobia (máj, jún) je vhodné cesnak zavlažovať.
Prospieva mu prevzdušňovanie pôdy a treba ho udržiavať bez buriny. Pred výsadbou môžeme  do pôdy zapracovať Cererit. Počas vegetácie môžeme prihnojiť liadkom amónnym s vápencom.
Cesnak je najlepšie sadiť ručne. Ak zasadíme cesnak inak ako koreňovým ložiskom dolu, má veľa práce kým sa otočí a nemusí sa mu to podariť, čo má vplyv na jeho úrodu a vzhľad cibúľ. 

Nevhodné predplodiny
- hrach, bôb, fazuľa (strukoviny), paradajky, cibuľa, pór
Vhodné predplodiny
- uhorky a hlúboviny

Na sadenie sú najvhodnejšie stredné cibule. Pred výsadbou hlavičku cesnaku rozdelíme na jednotlivé strúčiky. Cesnak je možné dopestovať aj z pacibuliek, ktoré vyrastajú na kvetných stonkách paličiakov. 

Z pestovateľského hľadiska delíme odrody:

JESENNÉ ODRODY cesnaku vysádzame na jeseň, čo najneskôr, pretože v zime, by mrazy mohli poškodiť vyrastené lístky a to by mohlo ovplyvniť jeho úrodu. Sadíme ho hĺbky 8 cm i hlbšie. Vzdialenosť v riadku je 10 - 15 cm, medzi riadkami sa odporúča vzdialenosť 20 - 30 cm.

JARNÉ ODRODY cesnaku vysádzame na jar, čo najskôr, môžeme hneď po rozmrznutí pôdy. Sadíme ho plytšie ako jesenný, do hĺbky 5 – 6 cm. Vzdialenosť v riadku je 10 - 15 cm medzi riadkami sa odporúča vzdialenosť 20 - 30 cm.
 

Z botanického hľadiska delíme cesnak na:

PALIČIAKY, ktorým vyrastá kvetná stonka s pacibuľkami. Ak chceme väčšiu výnosnosť paličiakov musíme kvetné stonky vylamovať, aby viac živín zostávalo v cibuli. Ak zasadíme pacibuľky tak nám v prvom roku vyrastú jednostrúčikové hlávky, ktoré sa nám v ďalšom roku rozdelia do strúčíkov.    

NEPALIČIAKY mávajú väčšie zložené cibule a nevytvárajú kvetnú stonku. 

ČO JE TO "SPON" ? 

Jedná sa o vzdialenosť medzi rastlinami a medzi jednotlivými riadkami.

Paličiaky a širokolisté odrody 40 x 12 cm

Nepaličiaky a úzkolisté odrody 30 x 10 cm

SPRÁVNA VÝSADBA

Najlepší výnos je pri ručnej výsadbe. Je dôležité zasadiť strúčiky cesnaku správne podpučím dolu. Na obrázkoch vidíme ako cesnak rastie keď nie je zasadený správne. Nesprávne vysadenie znižuje výnos. Pri vysadení v 90° (ak leží strúčik na boku) sa zníži výnos cca o 20 % a pri vysadení 180° (naopak, podpučím hore) je výnos menši cca do 50 %.
Samozrejme treba dodržať spon. Aj príliš hustá výsadba znižuje výnos.

ČO ODPORÚČATE AKO PREDPLODINU PRE CESNAK ?

Určite nie hrach a miešanky s hrachom. Samozrejme nesadiť po cibuli alebo póre. Nevhodné sú ozimné obilniny, pretože jesenný cesnak zaburiňujú (pri jarnom to nevadí). Po repe sa pozemok zle pripravuje. Veľmi vhodná je vika huňatá (ozimná) a jej zapracovanie do pôdy ako zelené hnojenie. (Osivo viky huňatej je však ťažko k dostaniu.) Nevidím problém so zemiakmi za predpokladu, že sa sadí čo najneskôr. Po nich je pôda v dobrom stave a dobre sa pripravuje. Hlavná zásada je, predplodina by nemala byť zaburinená.

AKÉ SÚ NEVHODNÉ PREDPLODINY PRE CESNAK ?

Podľa našich skúseností je úplne nevhodnou predplodinou hrach (po ňom je cesnak silne napádaný fuzáriom, ani neskorá výsadba nepomôže), samozrejme cibuľa, pór a pažítka. Nevhodnou predplodinou sú tiež ozimné obilniny, a to z dôvodu zaburinenia cesnaku. Jarné obilniny sú vhodnejšie, pretože ich rastliny v zime zamrznú.

JE MOŽNÉ SADIŤ CESNAK PO ZEMIAKOCH ALEBO JAHODÁCH ?

Všeobecne sa uvádza, že zemiaky nie sú pre cesnak dobrou predplodinou. To však nie je náš názor. Neblahý vplyv zemiakov (ktorým je zvýšená aktivita fuzária) sa eliminuje neskorou výsadbou do studenej pôdy. (Teplota pôdy by mala trvale klesnúť pod 9 ° C.) Je možné pôdu dezinfikovať dusíkatým vápnom, čo je však dosť nákladné. Aby to však bolo účinné, musí sa dusíkaté vápno zapraviť (teda nestačí samotné rozhodenie na povrch) do teplej a vlhkej pôdy (alebo je nutné plochu po zapravení zaliať) a malé plochy je vhodné po aplikácii prekryť fóliou.

Pokiaľ neboli jahody napadnuté háďatkom zhubným, čo sa stáva výnimočne, nemal by s nimi ako s predplodinou cesnaku byť problém. Je však potrebný, aby boli včas zaorané, aby sa ich rastliny do výsadby cesnaku v pôde rozložili. To sa týka aj zeleného hnojenia alebo akýchkoľvek rastlinných zvyškov.

  MÔŽEM CESNAK VYSADŤ DO ČERSTVO ZAORANÉHO ZELENÉHO HNOJIVA ?

Nie.

AK MÁ CESNAK FLIAČKY MÔŽEM HO VYSADIŤ ? OBJAVÍ SA TO AJ NA CESNAKU PO ZBERE ?

Tieto fľaky sú fyziologického pôvodu spôsobené nevyrovnanou výživou, na čo majú vplyv stresové faktory (napr. veľmi zima, veľmi teplo, veľmi mokro, veľmi sucho).Nemajú vplyv na chuť , skladovateľnosť ani sadbovú kvalitu. Sú však významnou estetickou vadou.

AKÝ JE VÝNOS Z KILOGRAMU SADBY ?

Rozmnožovací koeficient, čo je pomer hmotnosti úrody na pestovanie, je daný počtom strúčikov. Napr. HAVRAN tvorí 6 strúčikov, LUKAN 11 strúčikov. Je však treba započítať určité straty.

KOĽKO SADBOVÉHO CESNAKU (LUKAN) POTREBUJEM NA 1 mA KOĽKO NA 1 ÁR (100 m2)?

Na 1 mpotrebujete cca 24 strúčikova na 1 ár (100 m2) treba cca 10 kg (pri spone 30 -35 cm x 12 -15cm).

KOĽKO SADBOVÉHO CESNAKU POTREBUJEM NA 1 ár ?

Spotreba sadby je orientačne 1 tona na hektár, teda 10 kilogramov na ár. Záleží na spone a veľkosti strúčikov. LUKANu Vám môže stačiť 8 metrákov, HAVRANu budete potrebovať 2 tony. Hektárový výnos by mal byť medzi 8 až 10 tonami z hektára, pod 6 ton je neuspokojivý.

ČO MÁ VPLYV NA VÝNOS ?

Na výnos má vplyv predovšetkým pôvod sadby, veľkosť cibúľ alebo strúčikov len čiastočne, prípadne vôbec. Na odrode nezáleží.
Ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje výnos je správna výsadba strúčikov (podpučím dolu). Tiež výsadba strojom znižuje výnos a samozrejme poveternostné podmienky, kvalita pôdy.

MNOŽSTVO SADBY ?

Potrebný počet strúčikov zistíte, pokiaľ uvažovanú plochu pred výsadbou (v m2) vydelíte uvažovaným sponom výsadby (v m2) Napr. Ak máme k dispozícii 10 m2 Sadiť budeme v spone  30 x 15 cm. Potom 10 m2 vydelíte sponom výsadby (v tomto prípade: 0,30 x 0,15 = 0,045). Tak prídete k výsledku 222 strúčikov.

AKÝ JE PRIBLIŽNÝ HEKTÁROVÝ VÝNOS PRI CESNAKU ?

Výnos je závislý od množstva jedincov na ploche a na odrode. V porovnaní paličiak a nepaličiak má výsledky trochu lepšie nepaličiak. Veľmi dobrý výnos je asi 10 ton z hektára, 5 ton možno považovať za nedostatočný. Najväčší výnos, s ktorým som sa v praxi stretol, bol u pestovateľov v obci Lutopecny v okrese Kroměříž. Tam pestovateľ vysadil 100 kg Vekanu na 3 ary - porast bol hustý ako obilie. Pozbieral asi 1 tonu (960 kg bolo v sadbovej kvalite a určite mal aj nejaký odpad), čo v prepočte znamená cez 30 ton z hektára.

ČO OVPLYVŇUJE HEKTÁROVÝ VÝNOS ?

Väčšina veľkopestovateľov sadí strojom, pripravuje sa o 10 - 20 % výnosu, pri strojovom zbere je to o ďalších 5 %. Sadba z pochybného pôvodu má tiež negatívny vplyv. Niektoré španielske odrody nemali uspokojivé výnosy, pretože tunajšie podmienky im jednoducho nevyhovujú. Zmluvný pestovatelia mali v roku 2014 výnosy od 7 do 12 ton. Tento veľký rozsah bol spôsobený hlavne počtom sadeníc na ploche.  

KEDY JE VHODNÝ TERMÍN NA SADENIE JARNÉHO CESNAKU ?

Jarné cesnaky môžete sadiť od jesene do jari kedykoľvek. Pri jesennej výsadbe býva väčší výnos, skladovateľnosť sa neznižuje. Pôvab jarnej výsadby spočíva v tom, že sa pripravuje naraz celý pozemok aj na ostatné plodiny, takže sa nemusia vyhýbať vysadenému cesnaku. Aby cesnak nebol napádaný Fúzavkou cesnakovou, je potrebné počkať s výsadbou na začiatok marca. Neskorší termín (napríklad až začiatok mája) významne znižuje výnos.

KTORÉ ODRODY SA MÔŽU NA JAR SADIŤ ?

Pre jarnú výsadbu sú určené odrody: MATIN, BENÁTČAN, MIRKA a JAPO II. Na jar je tiež možné vysadiť aj jesenné cesnaky, ktoré ste nestihli vysadiť na jeseň. U paličiakov sa niekedy stáva, že sa cibuľa nerozdelí na strúčiky, ale vytvorí jednostrúčkovú cibuľu, v niektorých prípadoch paličiaky nevykvitnú. Väčšinou je treba počítať s oneskoreným termínom zberu, z ktorých neodporúčam použiť cesnak na pestovanie. Výnos sa však dá očakávať uspokojivý. 

OZIMNÝ CESNAK SME NESTIHLI VYSADIŤ NA JESEŇ, MÔŽEME HO VYSADIŤ NA JAR ?  

Na jar môžete vysadiť každý cesnak, ktorý dovtedy vydrží. Niekedy sa pri paličiakoch stáva, že sa cibuľa nerozdelí na strúčiky, ale vytvorí len veľkú guľu. Niekedy paličiaky nevykvitnú. Väčšinou je tiež oneskorený termín zberu. Z tejto úrody by som však neodporúčal použitie cesnaku pre ďalšiu výsadbu. Výnos môžete očakávať uspokojivý. 

NA JAR SOM VYSADIL VEKAN. VYRÁSTLI MI NEDELENÉ CIBULE. SÚ VHODNÉ NA JESENNÚ VÝSADBU ?

Radšej ich skonzumujte. Paličiaky z jarnej výsadby majú väčšinou zhoršenú skladovateľnosť.

PREČO SADIŤPRI NIŽŠÍCH TEPLOTÁCH ?

Pri nižších teplotách prestáva v pôde vegetovať fuzárium, nemôže teda cesnak napádať v dobe začínajúceho zakoreňpvania. V chladnejšej pôde cesnak rýchle zakorení, pritom sa prebúdzajú aj ďalšie životné pochody a aktivujú obranné systémy rastliny.

POŠKODÍ MRÁZ CESNAK KRÁTKO PO VYSADENÍ ?

Nepoškodí, nemusíte mať žiadne obavy.

NESTIHOL SOM VYSADIŤ CESNAK, MÔŽEM HO VYSADIŤ KEĎ MRAZY POVOLIA A AKO HO ZATIAĽ SKLADOVAŤ ?

Snažte sa cesnak vysadiť čo najskôr hneď ako povolia mrazy. Najneskôr však do konca januára. Podľa mojich skúseností by januárová výsadba nemala mať vplyv na delenie cibúľ, niekedy ani negatívny vplyv na výnos. Ako to dopadne uvidíte až pri zbere, prípadne už aj pri vegetácii. Určite premiestnite cesnak do nevykurovanej miestnosti so stálou teplotou okolo 0 o C  Je to istejšie ako nechať pod prístreškom vonku na veľkom mraze.

MOŽNO VYSADIŤ CESNAK, KTORÝ BOL USKLADNENÝ  A TEPLOTY KLESLI  NA - 7 O C ?

Krátkodobé pôsobenie mrazu nepoškodí cesnak a ani jeho sadbovú kvalitu. Môžete ho teda spokojne zasadiť

AKO NAJŠETRNEJŠIE ROZDELIŤ CESNAK NA STRÚČIKY ?

Najšetrnejším spôsobom je použitie vlastných prstov.

MÔŽEM NA VÝSADBU POUŽIŤ STRÚČIKY Z DVOJSTRÚČIKOVÝCH CIBÚĽ ?

Dvojstrúčikovosťnie je založená geneticky, preto sa takéto strúčiky sadiť môže. Najväčšie strúčiky patria skôr do kuchyne, do pôdy je ich škoda.

DAJÚ SA  VYSÁDZAŤ AJ STRÚČIKY, KTORÉ SÚ CELÉ OLÚPANÉ ?

Pri manipulácii s cesnakom (počas rozdeľovania na strúčiky alebo pri morení) sa časť strúčikov úplne olúpe, čo však nie je na závadu. Takýmto strúčikom nie je ani treba venovať zvláštnu starostlivosť. 

JE DOBRÉ STRÚČIKY PRED VÝSADBOU OLÚPAŤ ?

Úmyselné lúpanie strúčikov je úplné zbytočné. Vysadenie olúpaných strúčikov by nemalo spôsobovať problémy.

MÁ ZMYSEL VYSÁDZAŤ MALÉ STRÚČIKY CESNAKU ?

Dôležitejšie ako veľkosť strúčikov je pôvod sadby - teda to, kedy bola daná partie vypustená z udržiavacieho šľachtenia do množenia. U našich odrôd môžete vysadiť úplne všetky strúčiky - veľkosť strúčikov pri výsadbe nie je priamo úmerná veľkosti výslednej cibule.

MÁ CESNAK ZAČAŤ RÁSŤ UŽ NA JESEŇ ?

Na jeseň nad zem nemá narásť nič. Ak sa tak stane, je niekde nejaká chyba, napr. Plytká výsadba. Ešte by tu bola možnosť silného napadnutia sadiva fusáriom - to potom tiež predčasne klíčia. Ale to by som musel vidieť v skutočnosti. Toto riziko prináša okrem iného aj vysádzanie dovozových konzumných cesnakov. Je to dané spôsobom skladovanie konzumného cesnaku. Ak bude normálny priebeh zimy, cesnaky (ktoré sú pestované v iných podmienkach ako u nás) Vám neprežijú.

ČO ROBIŤ AK CESNAK DO ZIMY VYRÁSTOL ?

Toto je jedným z rizík predčasnej výsadby, ktorú neodporúčame. Listy môžu byť poškodené mrazom, čo by malo za následok zníženie výnosu. Nedá sa odporučiť prikrytie porastu čečinou, tým by sa rastliny poškodili viac než mrazom. Preto s ním radšej nič nerobte. 

TREBA CESNAK RUČNE ZAPICHOVAŤ ALEBO HO DO RIADKOV MOŽNO VHADZOVAŤ ?

Zjednodušenie práce vhodením strúčikov do riadku sa Vám "odvďačí" znížením výnosu. Radšej každý strúčik starostlivo zapichnite. 

VÝSADBA CESNAKU POMOCOU MOTYKY

Aby sme sa pri sadení veľmi neunavili a dosiahli požadovanú hĺbku výsadby, urobíme si riadky motykou. Do riadkov cesnak pozapichujeme a zahrnieme zemou.

ČO JE ORIENTOVANÁ SADBA A AKÝ JE JEJ VÝZNAM ?

Orientovaná sadba znamená - sadenie strúčikov jedným smerom. Ak chceme aby listy cesnaku boli v smere riadku, takpri výsadbe musia brušká cesnaku smerovať z riadku von. Tento spôsob výsadby Vám uľahčí prevzdušňovanie pôdy.

JE VHODNÉ PO VÝSADBE ZASYPAŤ ZÁHON PILINAMI ?

V rokoch s prebytkom vlahy by takéto riešenie nebolo vhodné, pretože krčky rastlín by boli stále mokré, čo by dopomohlo k zvýšeniu výskytu botrytídy (choroba rastlín spôsobená hubami rodu Botrytis prejavujúce sa sivými, hustými povlakmi na povrchu rastlín). Ak by bola vrstva pilín do 1cm, iste by to problém nerobilo. Pri vyššej vrstve by bolo lepšie nastiela medzi riadkami, nie tesne pri rastlinách.

Z MINULOROČNÝCH ZBEROVÝCH STRÁT VYKLÍČIL CESNAK. DÁ SA PRESADIŤ ?

Cesnak je možné presadiť. Snažte sa pri práci zachovať čo najviac koreňov. Rekordná úroda nebude, ale iste lepší, než keby ste nechali10 rastlín pri sebe. Ďalšia možnosť je vyjednotenie, keby ste mohli ponechať najviac 2, maximálne 3 rastliny.

DÁ SA CESNAK PESTOVAŤ V KVETINÁČI PRI IZBOVÝCH PODMIENKACH ?

Pri pestovaní v zime má rastlina veľa tepla, ale málo svetla, preto nie je pevná a rýchlo rastie. Tento spôsob pestovania je vhodný iba pre vypestovanie vňate, ktorá je krehká a veľmi chutná. Ak by ste chcel vypestovať v kvetináči cesnakové cibule, bolo by najlepšie kvetináč po jesennej výsadbe založiť vonku do zeme a do miestnosti preniesť v druhej polovici februára.

MOŽNO PESTOVAŤ CESNAK V SKLENÍKU ?

Zmysel pestovanie cesnaku v skleníku by som videl v pestovaní pre vňať - niečo podobné ako lahôdková cibuľa. Pestovať cesnak na uskladnenie by nemuselo byť v skleníku úspešné a celkovo je to hlúposť.

AKÉ SÚ PODĽA VÁS NAJVÄČŠIE CHYBY PRI PESTOVANÍ CESNAKU ?

Najčastejšími chybami sú skorá výsadba (v septembri) a sadenie sadby z pochybného zdroja.