POCTIVÝ SLOVENSKÝ CESNAK

VÝBER PÔDY

odpovedal Ing. KOZÁK

PO KOĽKÝCH ROKOCH JE MOŽNÉ VYSADIŤ CESNAK NA TO ISTÉ MIESTO, ABY NEBOL ZNÍŽENÝ JEHO VÝNOS ? 

Dôvodom obmieňania miesta pestovania cesnaku nie je obava zo zníženia výnosu, ale z toho dôvodu, že pri opakovanej výsadbe na tom istom stanovisku sa dajú očakávať zdravotné problémy. (Je to hlavne Fusarium, Botrytis a Helminthosporium.) Pri perfektnom zdravotnom stave je možné cesnak na rovnakom mieste pestovať napríklad ob rok, pri dobrom zdravotnom stave každé štyri roky, pri zhoršenom zdravotnom stave po siedmich rokoch. Pri výskyte háďatká zhubného alebo bielej sklerociovej hnilobe nikdy viac. Sadiť cesnak ob rok na rovnaké miesto nesie isté riziko. Poznám však prípad, kedy pestovateľ roky strieda zemiaky a cesnak s veľmi dobrým výsledkom. Ak chcete sadiť cesnak a zelené hnojenie, potom by som videl ako vhodnú horčicu, ktorá dezinfikuje pôdu, alebo viku huňatú. Tá je ozimná, pán Ing. Havránek s ňou mal tie najlepšie skúsenosti. Môže byť problém so získaním osiva.

MOŽNO PESTOVAŤ CESNAK AJ V PIESOČNATÝCH PÔDACH ?

Pôda je jedným z mnohých faktorov, ktoré na rastlinu pôsobia, väčšinou však v kombinácii s ďalšími faktormi. Všeobecne sa dá povedať, že cesnak rastie tam, kde rastie väčšina bežných plodín. Väčšine odrôd vadí príliš vysoká hladina spodnej vody. Pokiaľ myslíte, že je Vaša lokalita v extrémnych podmienkach, je dobré skúsiť viac odrôd. Odporučil by som LUKAN, HAVRAN, JAPO II, SLAVIN, BJETIN.

JE DOBRÉ JAMKY, DO KTORÝCH SA CESNAK SADÍ, VYSYPAŤ PIESKOM ?

Sadenie do piesku považujem, mierne povedané, za nezmysel. Je to pracné a v prípade malej vlhkosti bude dlhšie trvať, než cesnak zakorení.

AKO LÚKU UPRAVIŤ NA POLE VHODNÉ NA VÝSADBU CESNAKU ?

Čo najskôr vykonajte orbu (bolo by lepšie už na jeseň), zelené hnojenie (facélia, horčica) bez hrachu, zapravenie (v prípade zaburinenia vytrvalými burinami, napr. pýr, bodliak, šťaveľ, postriekať herbicídom) do konca augusta, pred výsadbou použite kultivátor .

DÁ SA CESNAK PESTOVAŤ VO VÝŠKE 520 m n.m.?

Samotná nadmorská výška 520 metrov nie je limitujúcim faktorom pri pestovaní cesnaku. Odporúčam skúsiť pre začiatok viac odrôd a ukáže sa, ktorím sa tam bude najlepšie dariť. Napokon toto odporúčanie platí aj pre nížiny.