SADBOVÝ CESNAK

odpovedal Ing. KOZÁK


AKÝ JE ROZDIEL MEDZI SADBOVÝM A KONZUMNÝM CESNAKOM ?

Sadba musí na rozdiel od konzumného cesnaku spĺňať určité parametre týkajúce sa hlavne zdravotného stavu. Ja osobne vždy varujem pred sadením konzumného cesnaku neznámeho pôvodu, pretože si môžete na pozemok zaniesť bielu sklerociovou hnilobu alebo háďatko zhubné. Keď si pritiahnete do záhrady jediné, môžete sa navždy rozlúčiť s pestovaním nielen cesnaku a všetkých cibuľových rastlín, ale aj niektorých ďalších plodín, napr. jahôd. Pri nákupe Vám na požiadanie musí predajca predložiť potvrdenie o kvalite štandardnej sadby (alebo iný adekvátny dokument pri predaji importované sadby) a visačku (z balenia). Z oboch musí byť zrejmé, že sa jedná o sadbu. Sadbu určite nekúpite pri ceste ani na trhovisku. Pri našom sadbovom cesnaku máte navyše istotu, že v nej nie je biela sklerociová hniloba (toto deklarujeme nad rámec zákona o obehu osiva a sadby).

ČO JE TO "BEZVIRÓZNA SADBA" ?

Cesnak je laboratórne ozdravený minimálne od jedného vírusu, povinne od OYDV (vírus žltej zakrpatenosti  cibule). Často sú ozdravené i od niekoľko ďalších V cesnaku je však vírusov ďaleko viac. Preto výraz bezvirózna dávame do úvodzoviek, pretože absolútne bezvirózny cesnak neexistuje ani v laboratórnych podmienkach. Výhodou tohto materiálu je to, že dáva vyšší výnos, jeho nevýhodou zase to, že v ďalších rokoch pestovania sa výnos postupne znižuje až na neuspokojivú úroveň. V praxi to znamená, že je potrebná častejšia obnova sadby ako u klasických odrôd, ale počiatočný zvýšený výnos to bohato nahradí. Napriek tomu je tento proces niekoľkoročný, zatiaľ čo francúzske bezvirózne odrody vyžadujú každoročne nákup sadby.

Bezvirózna sadba neznamená, že túto sadbu nemusíte nijako chemicky ošetrovať proti napadnutiu škodcami.

OZDRAVUJÚ SA AJ NEBEZVIRÓZNE SADBY ?

Tieto odrody sa neozdravujú. Ich udržiavanie šľachtenia smeruje k tolerancii, ktorá zaručuje držať takúto odrodu v trvale dobrom výkone.

AKO SA CESNAK ŠĽACHTÍ?

Šľachtenie cesnaku sa robí laboratórne a spočíva vo vyhľadávaní mutácií, prípadne ich indukcií a potom ustaľovaním týchto mutácií. Je to práca zdĺhavá, odborne náročná a hlavne nákladná.

AKO SA CESNAK ROZMNOŽUJE?

Cesnak netvorí semeno, preto sa môže množiť iba vegetatívne. Nepaličiak sa rozmnožujú výhradne pomocou strúčikov, paličiaky sa okrem toho môžu množiť aj výsevom pacibuliek, ktoré sa vytvárajú v kvetenstve. Okrem tohto klasického množenia existuje možnosť využitia tkanivových kultúr.

CESNAK MÁ MALÉ STRÚČIKY, NARASTIE Z NEHO PEKNÝ CESNAK A AKÁ JE NORMA PRE SADBOVÝ CESNAK ?

Aj malé strúčiky cesnaku majú rovnaký potenciál ako veľké strúčiky. Vždy záleží predovšetkým na tom, aké podmienky bude mať cesnak pri pestovaní. Aj z cibule o priemere 30 mm je možné dopestovať cibule o priemer okolo 60 mm. Norma pre sadbový cesnak je 35 mm.

KDE SA DÁ KÚPIŤ ČESKÝ SADBOVÝ CESNAK ?

Náš sadbový cesnak si môžete objednať na www.k-cesnak.sk, mailom cesnak.k@atlas.sk ale i telefonicky na 0948 880 248. Objednávky posielame poštou na dobierku alebo kuriérom. Cesnak si je možné po telefonickom dohovore prevziať aj osobne.
Množstvo objednaného cesnaku nie je obmedzené (t.z. , že si môžete objednať  napr. 100 g, či 250 kg).
Náš balíčkovaný sadbový cesnak je možné kúpiť v záhradkárskych obchodoch.

KEDY OBJEDNAŤ CESNAK ? JE LEPŠIE OBJEDNAŤ JARNÉ ODRODY CESNAKU NA JAR, ALEBO NA JESEŇ ?

Na jeseň máme vypredanú všetku sadbu, a to vrátane jarných odrôd. Odrody, ktoré plánujete vysadiť až na jar si objednajte radšej spolu s jesennými. 

DOPESTOVAL SOM CESNAK ZO SADBOVÉHO CESNAKU, MÔŽEM HO PREDAŤ AKO SADBOVÝ ?

NIE. Dopestovali ste si konzumný cesnak a ako konzumný ho môžete predávať.  Nemôžete ho však predávať ako sadbový. Každý sadbový cesnak je opatrený certifikátom pravosti sadby. Predaj konzumného cesnaku za sadbový by bolo zavádzanie spotrebiteľa, čo následne môžu riešiť patričné štátne orgány.

STRETOL SOM SA S NEČESTNÝM PREDAJCOM. ČO S NÍM MÔŽEM UROBIŤ ?

Pravosť sadby je potvrdená certifikátmi platnými v celej EÚ.

Na požiadanie Vám musí predajca ukázať platný certifikát pravosti sadby. Balený cesnak musí mať štítok, na ktorom je napísaná krajina povôdu, predajca, odroda, dátum balenia.

Ak máte pochybnosti o pravosti sadby dajte podnet na prešetrenie na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSUP – www.uksup.sk ).