HNOJENIE A ZALIEVANIE

odpovedal Ing. KOZÁK

JE DOBRÉ ZELENÉ HNOJENIE ?

Zelené hnojenie je výborné. Treba ho včas zapracovať do pôdy, aby sa stačilo do doby výsadby dostatočne rozložiť. Plodiny vhodné na zelené hnojenie pri cesnaku je repka olejka, horčica, facélia.

KEDY JE VHODNÉ ZELENÉ HNOJENIE ZAORAŤ (NAPR. VIKA) ?

Vika huňatá je ozimná, preto sa musí vysievať na jeseň, facelia asi tri mesiace pred orbou. Facelia sa zaorává sa asi 2 mesiace pred výsadbou a zelená hmota musí byť riadne zaoraná. Ak to pluh nezvládne, je lepšie porast pokosiť aby sa potom lepšie zaorával. Lúku je vhodné zorať ešte o mesiac skôr. Podľa jej skladby je možné orať bez herbicídu (a je to lepšie) za predpokladu, že nie je zaburinená pýrom, bodliakom, šťaveľom apod.

MÁ VPLYV ZAORANIE ZELENÉHO HNOJENIA (REPKA) VPLYV NA NÁSLEDNÉ VYSADENIE CESNAKU NA TOTO MIESTO ?

Zelené hnojenie obohacuje pôdu o organickú hmotu, repka navyše pôdu dezinfikuje. Pre cesnak je to vhodné riešenie. Najneskorší termín zapracovania zeleného hnojenia je polovica septembra.

KEDY  POUŽIŤ DUSÍKATÉ VÁPNO NA DEZINFEKCIU PÔDY ?

Dusíkaté vápno sa aplikuje ak je teplo a vlhko. Ak je sucho pôdu poriadne polejeme. Zakryte pôdu plachtou (fóliou) aby sa výrazne zvýšil účinok. Nenechávajte  ju tam až do výsadby, zabrzdilo by to zakoreneniu cesnaku. Aplikácia dusíkatého vápna do suchej alebo chladnej pôdy je iba drahým hnojivom.

CHCEL BY SOM SA SPÝTAŤ NA MNOŽSTVO APLIKÁCIE DUSÍKATÉHO VÁPNA PRI DEZINFEKCII PÔDY ?

Aby bola dezinfekcia účinná, stačí 5 kg dusíkatého vápna na ár za predpokladu, že sa zapracuje do dostatočne teplej a vlhkej pôdy a prekryje sa aspoň na dva týždne fóliou.  Dostatočne teplá pôda znamená okolo 20 oC  v hĺbke 10 cm. Pri aplikácii do studenej pôdy je dezinfekčný účinok minimálny, ide skôr o drahé hnojenie.

JE VHODNÉ NEHASENÉ VÁPNO NA POLE PRED VÝSADBOU ?

Vápnom nič nepokazíte, skôr naopak. Ak je pôda vlhká týždeň po za oraní môžete sadiť.Dezinfekčný účinok je však minimálny.

MÔŽEM PRED VÝSADBOU NA POLE NAVIESŤ HNOJ ? AKÝ DRUH POUŽIŤ ?

Ak chcete hnojiť hnojom priamo pod cesnak, potom musí byť hnoj starší, dobre rozložený a musí byť zmiešaný s ornicou (kultivátorom alebo rotavátorom). Bežne sa používa hnoj k predplodine a cesnak sa sadí v II. trati. Môžete použiť akýkoľvek hnoj.

MÁ HNOJENIE GRANULOVANÝM HNOJOM ROVNAKÝ ÚČINOK AKO ČERSTVÝ HNOJ ?

Granulovaný hnoj má inú kvalitu ako čerstvý, ani jeho použitie nie je rovnaké. Pre plodiny prvej trate sa použije ako čerstvý hnoj ale v množstve asi 20x menšom. Pre cesnak môžete do pôdy pred výsadbou zapracovať až 2 kg granulovaného hnoja na 10 m2.

JE MOŽNÉ PO VÝSADBE NAVIESŤ NA ZÁHONY CESNAKU VRSTVU KOMPOSTU ?

Kompostom na povrchu nič nepokazíte, časť živín sa splaví dolu ku koreňom, zvyšok využije následná plodina. Vzhľadom k tomu, že kompost býva kyprý, nebude sa tvoriť škrupina. Cesnaku sa lepšie darí vo väčšej hĺbke, mimo zamokrené pôdy. Netrpia toľko extrémnymi výkyvmi teploty a vlhkosti. Keď som sadil na pole, tak to bolo do hĺbky 8 cm. Niektorí moji zmluvní pestovatelia sadia do hĺbky až 12 cm, na druhej strane pozbierať úrodu z tejto hĺbky je už náročnejšie. 

PATRÍ DREVNÝ POPOL DO PÔDY KDE JE VYSADENÝ CESNAK ?

Popol z dreva vylepšuje vlastnosti pôdy, je škoda ho vysypať do smetiaka. Je cenný materiál - hnojivo, ktorý obsahuje minerály (vápnik, draslík, fosfor, magnézium; v menšom množstve sú tu stopy zinku, sodíka, železa a mangánu). Najlepší drevný popol je z dubového a javorového dreva. Nevhodný je drevný popol získaný z chemicky ošetreného dreva (lakované, farbené a pod.). Žiadnej zelenine vo Vašej záhradke použitím drevného popola neuškodíte. 

KEDY TREBA PRED VÝSADBOU HNOJIŤ CERERITOM ?

Cereritom sa hnojí tesne pred výsadbou, zapracuje sa do pôdy pri príprave záhonu na sadenie.

ČÍM PRIHNOJIŤ NA JAR ?

Na jar prihnojíme liadkom vápenatým. Ak je vyvinutá dostatočná listová plocha je účinnejšie hnojenie postrekom na list akýmkoľvek listovým hnojivom s vyšším obsahom dusíka.

POŠKODÍ SA CESNAK (napr. SPÁLENÍM) PRI PREHNOJENÍ CERERITOM ?

Cesnak prehnojíte, ale nespálite. Aj keby ste sa pomýlila o desatinnú čiarku a pohnojili desaťkrát viac. Cesnak to samozrejme nevyužije, väčšia časť môžu využiť následné plodiny a zvyšok si vezmú podzemnej vody a to nie je práve žiaduce. 

MÁ ZMYSEL POLE PO VYSADENÍ CESNAKU HNOJIŤ NPK ?

Lepší je Cererit. Prihnojenie kombinovanými hnojivami je nezmyselné, tie treba zapracovať do pôdy pred sadením, inak hnojíte následnú plodinu, nie cesnak. Na prihnojenie použite počas vegetácie liadok vápenatý (15,5% N).

ČÍM JE LEPŠIE CESNAK PRIHNOJIŤ, SÍRANOM DRASELNÝM, ALEBO AMÓNNYM A KEDY ?

Ak sa hovorí o prihnojenie, znamená aplikácia hnojiva počas vegetácie. Pretože vôbec neodporúčam prihnojovanie čpavkovými hnojivami, tak by som radil prihnojiť síranom draselným s prvou dávkou liadku vápenatého. Pre ďalšie roky odporúčam zásobné hnojenie Cereritom, alebo zmiešať superfosfát sa síranom draselným. Ak ste však dával pred výsadbou Cererit, je ďalší prihnojovanie síranom draselným zbytočné. 
Pre prihnojenie dusíkom odporúčame VÝLUČNE liadok vápenatý (15,5% N), pretože je na rozdiel od liadku amónneho s vápencom alebo síranu amónneho, okamžite prijateľný. Dáva sa podľa potreby vo 2 - 4 dávkach vždy 1 metrák liadku na hektár, teda spolu 30 - 60 kg dusíka na hektár. Ak nechcete zbytočne pridávať vápnik, môžete použiť pri dostatočnej listovej ploche listová hnojivá. 
Liadok vápenatý sa rozhadzuje naširoko na povrch. Je silne hygroskopický, takže aj v období sucha sa do dvoch dní dostane ku koreňom.

TREBA CESNAK PRIHNOJOVAŤ SÍROU A DÁ SA TAKTO OVPLYVNIŤ OBSAH SILÍC ?

Síru cesnak potrebuje, preto odporúčame hnojiť pred výsadbou Cereritom, pretože v ňom je draslík vo forme síranu draselného, kým v NPK je vo forme chloridu. Prihnojovať Cereritom na jar je nezmysel, cesnaku moc nepomôžete, je to skôr hnojenie k následnej plodine. Ak máte dojem, že je v pôde síry málo, je možné jarné prihnojenie síranom draselným, prípadne nejakým listovým hnojivom s vyšším obsahom síry. 

V AKOM POMERE RIEDIŤ GRANULOVANÚ MOČOVINU NA POSTREK ?

Používa sa 5 % roztok (na 100 litrov roztoku príde 5 kilogramov močoviny) v množstve 200 - 400 litrov na hektár. Postrek je treba robiť zásadne večer (Slnečné lúče rozkladajú močovinu, čo spôsobuje pálenie listov). Ani aplikácia v priebehu dňa, keď je zamračené, nie je vhodná. 

KEDY NAPOSLEDY PRIHNOJIŤ MOČOVINOU ?

Posledná dávka močovinou by mala byť aplikovaná v deň odlomenia posledného kvetu. Močovinou na list je možné hnojiť ešte týždeň po odhlávkovaním.

STAČÍ JEDEN POSTREK MOČOVINOU ?

Môžete prihnojovať každých 7 - 10 dní až do doby odhlávkovania paličiakov.

KEDY PRVÝ KRÁT PRIHNOJIŤ LIADKOM VÁPENATÝM ?

Približne v polovici marca, keď je porasť vonku asi 10 cm, stačí rozhodiť na široko ( 10g / m2), najlepšie pred plečkovaním.

KEDY NAPOSLEDY PRIHNOJIŤ CESNAK ?

Posledné prihnojenie liadkom vápenatým (15,5%N), aby malo pre cesnak zmysel je tesne po odhlávkovaní. Pokiaľ odhlávkujete v agrotechnickom termíne, teda, hneď po objavení kvetného stvolu, zostávajú do zberu asi štyri týždne. Pokiaľ by sa hnojilo liadkom amónnym s vápencom (27%N), malo by byť posledné prihnojenie ešte o nejaké dva týždne skôr.

KEDY CESNAK POTREBUJE NAJVIAC DUSÍKU ?

Najviac dusíku potrebuje cesnak v dobe intenzívneho rastu, približne od druhej polovice marca. S prihnojovaním sa končí po odhlávkovaní paličkakov.

MÁ ZMYSEL CESNAK ZALIEVAŤ ?

Ako nám ukázali daždivé roky, cesnak znesie veľa vody. Určite mu, ak je suché obdobie máj, jún, len pomôžete.