POCTIVÝ SLOVENSKÝ CESNAK

CHOROBY

odpovedal Ing. KOZÁK

ČO JE FUZARIOVÁ HNILOBA ? 

Fuzarium je veľmi  rozšírená hubová choroba, ktorá sa bežne v pôde vyskytuje. Väčšie straty spôsobuje v teplých a vlhkých rokoch. Častejšie sa vyskytuje v ťažších pôdach. Na koreňoch cesnaku sa objavuje nafialové sfarbenie , pri silnejšom napadnutí korene odumierajú a rastliny bývajú zakrpatené.  Neskôr môže hniloba prejsť i na cibuľu, tým je výrazne  znížená skladovateľnosť. Spoznáte to podľa bieleho až naružovelého povlaku, vatového mycelia medzi strúčikami. Prevencia je použitie zdravej sadby a neskorý termín výsadby v čase, keď teplota pôdy trvalo klesne pod 9 ° C.

KEDY JE CESNAK NAPADNUTÝ  FUZÁRIOM A KEDY A KEDY BIELOU SKLERÓCIOVOU HNILOBOU ?

Pri napadnutí rastliny fuzáriom  rastlina dlhodobo chradne a usychá, v poraste je menšia, podzemná časť je suchá s výrazným fialovým sfarbením.Prejav pri napadnutí bielou skleróciovou hnilobou je žltnutie celej rastliny, ktorá je normálne vyvinutá.Podzemná časť je mäkká, od povrchu hnije a zapácha. Cibuľa je obalená tenkou"vatovou" vrstvou s "makovými" zrniečkami.

CESNAK MÁ SVETLO ZELENÚ FARBU, TMAVNÚ MU KONCE LISTOV. ČO SA DEJE ?

Porast je pravdepodobne napadnutý fuzáriom. To sa zvyčajne stáva pri predčasnej výsadbe. Môže to však byť aj silná reakcia na stresové faktory, napr. Výrazné výkyvy teplôt a vlhkosti. Ak sú zdravé korene, tak nie je dôvod k pesimizmu.

LISTY CESNAKU ŽLTNÚ, STONKA MÄKNE, JE NA ŇOM BIELY POVLAK, CIBUĽA ČIERNA A ROZPADÁVA SA PREČO ?

Mám obavy, že by sa mohlo jednať o bielu sklerociovú hnilobu. Ak by sa tento nepríjemný predpoklad potvrdil, potom je jedine možné riešenie: VYSADIŤ NOVÚ SADBU NA NOVÝ POZEMOK. Napadnuté rastliny aj zdanlivo zdravé rastliny z okolia minimálne 0,5 metra treba odstrániť z poľa v nejakej nádobe, nech sa netrousí kontaminovaná pôda. Tieto rastliny môžete spáliť (veľmi zle horia), vyviezť do lesa či do remízky (malý hustý hájik v poli), kde je jasné, že sa nič pestovať nebude a ani sa to odtiaľ neroznesie. Určite nedávajte takýto cesnak do biologického odpadu, ktorý sa kompostuje a hrozí riziko rozšírenia nákazy. 
V žiadnom prípade nezalievajte. Čo prežije, určite nepoužite na sadbu. Po zbere rozhoďte dusíkaté vápno (skutočne je potreba vápno dusíkaté, iné je neúčinné) v dávke aspoň 400 kg / ha, zapracobvať do pôdy, ak bude sucho, zalejte a prekryte fóliou. Na postihnutom pozemku (aj cez uvedenú dezinfekciu) nepestujte cesnak, cibuľu, pažítku, pór ani iné botanicky príbuzné rastliny po dobu aspoň 10 rokov. Najlepšie je taký pozemok zatrávniť. POZOR: hniloba sa prenáša aj na obuvi a na náradí. Biela sklerociová hniloba môže mať iba dva zdroje: infikovanú sadbu alebo infikovanou pôdu. Biela sklerociová hniloba sa v našich množiteľských porastoch, z ktorých sa dodáva sadba, nevyskytla. Naše kontroly množiteľských porastov sú veľmi starostlivé. Takže som jednoznačne presvedčený, že zdrojom je pôda. Ani nie je nutné, aby bol cesnak či príbuzné rastliny na tomto pozemku pestované. Veľmi často sa stáva, že sú zamorené pozemky okolo vodných tokov, najmä ak boli niekedy zaplavené.

AKO SPOZNÁM FÚZAVKU CESNAKOVÚ A AKÉ PRÍPRAVKY POUŽIŤ NA OCHRANU ?

Fúzavka cesnaková je menšia mucha, ktorá má dymové krídla.  Fúzavka cesnaková kladie vajíčka na vzchádzajúci cesnak v predjarí. Larva môže byť až 1 cm dlhá, škodí vykusováním pletív vnútri rastliny. Napadnuté rastliny sa deformujú, poškodené môžu byť tiež obalové suknice cibuule cesnaku.. Často môžu byť rastliny druhotne napadnuté inými patogénmi, čo môže viesť až k ich úhynu. Na malých plochách je najúčinnejšou ochranou prikrytie pozemku bielu netkanou textíliou. Na väčších plochách s častým výskytom fúzavky je potrebná chemická ochrana. Tá sa vykonáva v predjarí v čase, keď teplota stúpne na 10 ° C. Použiť možno prípravky Reldan 40 EC alebo Karate Zeon 5 CS. Pri použití prípravku Karate je nutné postrek po 14 dňoch opakovať. V čase, keď sú už viditeľné príznaky napadnutia, je už akákoľvek ochrana neúčinná.

CESNAKU ŽLTNÚ KONCE LISTOV, ČO TO SPÔSOBUJE ?

Žltnutie listov spôsobuje nedostatočný príjem dusíka. Príčiny môžu byť rôzne:nedostatok dusíka v pôde, stresové faktory (veľké teplotné výkyvy, príliš vysoká,či nízka teplota, zrážkový deficit, či príliš veľa zrážok)Ak cesnak má cesnak nedostatok dusíka, alebo je jeho príjem obmedzený,odoberá si potrebné živiny zo starších listov. Každá odroda reaguje na prostredie špecifickým spôsobom. Zvlášť odroda JOVAN zmenou farby reaguje veľmi výrazne na každú nepriaznivú situáciu. Prihnojíte liadkom vápenatým (15,5% N) v dávke 1 kg / ár alebo listovým hnojivom so zvýšeným obsahom dusíka (pozor nato, že listové hnojivá obsahujúce močovinu je potrebné aplikovať výhradne večer). Ak použijete väčšiu dávku liadku vápenatého, cesnaku neublížite, nie je však spotrebovaný a veľa sa ho vyplaví alebo sa jeho účinok prejaví až  na nasledujúcej plodine. Je vhodnejšie použiť menšiu dávku opakovane. Liadok amónny s vápencom (27,5% N) je nevhodný.

ČO JE HÁĎÁTKO ZHUBNÉ (DITYLENCHUS DIPSACI) ?

Háďatko zhubné je najnebezpečnejším škodcom cesnaku. Typické príznaky sú praskanie podpučia,odumieranie koreňov, zakrpatenosť a žltnutie listov. Ak má priaznivé podmienky pre svoj vývoj, dokáže za krátku dobu zlikvidovať celý porast. V pôde dokáže prežiť aj 20 rokov. Má veľa hostiteľov, patria k nim aj niektoré buriny. Často prežije i na pozemku, ktorý je zatrávnený.Jedinou nepriamou ochranou je používanie kvalitnej uznanej sadby a výsadba na zdravý pozemok.

AKO JE MOŽNÉ, ŽE CIBULE NAPADNUTÉ HÁĎATKOM ZHUBNÝM, SA MÔŽU JESŤ, ALE NEMÔŽU SA ĎALEJ PESTOVAŤ ?

Háďátko jete iba z cibúľ, ktoré boli napadnuté tesne pred zberom, takže už neboli viditeľne poškodené. Cibule napadnuté do začiatku júna sú úplne zničené. Ak je pre škodca priaznivé počasie - dostatočná vlhkosť, dokáže zničiť celý porast na 100%. Ďalším problémom je to, že háďatko sa nešpecializuje iba na cesnak, môže Vám zlikvidovať cibuľu, zemiaky i jahody. V pôde prežíva niekoľko rokov, prenáša sa aj na obuvi alebo na náradí.

SADZOVITOSŤ CESNAKU, ČO JE PRÍČINOU ?

Pôvodcomsadzovitosti cesnaku je huba Embellisia allii, ktorá žije na odumretom pletive. Ak ju objavíte na konci vegetácie, treba cesnak po zbere rýchle vysušiť a po usušení 1 -2  suknice ošúpať. Neznižuje sa skladovateľnosť ani sadbová kvalita. Chemická ochrana sa nepoužíva, je to skôr estetická závada. Výnimočne ovplyvňuje výnosy vo vlhkých, zaburinených pôdach a málo vzdušných porastoch.

ČO JE MODRÁ HNILOBA (PENICILLIUM SP.) ?

Napadnutie cesnaku hubovými chorobami z rodu Penicillium nie  je možné zameniť s inými chorobami vďaka modrým alebo nazelenalým povlakom mycélií. Nejedná sa však o parazitickú hubu, vyskytuje sa na odumretých pletivách. Objavujú sa napr. na obalových sukniciach cesnaku uskladneného vo vlhkom prostredí, na mechanicky poškodených cibuliach či na podpučí.

ČO JE VLNOVNÍK CESNAKOVÝ (ACERIA TULIPAE) ?

Je to roztoč, ktorý nie je viditeľný okom. Jeho veľkosť je 0,1 - 0,3 mm, ľahko sa šíri vzduchom. Najväčšie škody narobí  na uskladnenom cesnaku. Ošúpané strúčiky sú matné, postupne sa scvrkáva a hnedne.Na vysadených strúčikoch sa deformujú listy. Účinné je morenie v Sulke, najlepšie už v auguste. Cesnak je potom treba nechať rýchle oschnúť a skladovať ho na dobre vetranom mieste až do obdobia výsadby. Pri skladovaní konzumného cesnaku môžeme znížiť riziko tak, že ho skladujeme pri nízkych teplotách, vtedy je vlnovník  málo aktívny.  Nie je výnimkou, že sa cesnaku pestovanom na rovnakom pozemku a skladovanému v rovnakých podmienkach vlnovník  objaví len na jednej odrode, ktorú celkom znehodnotí a ostatné odrody nenapadne.  Podľa čoho si vlnovník niektorú odrodu vyberie nie je doteraz jasné.

ČO SPÔSOBUJE ZOSUŠENIE CESNAKU ?

Na fotografiách máme odrodu BJETIN  a BLANIN. Pri odrode BJETIN môže ísť o napadnutie vlnovníkom cesnakovým, ale začiatkom roka môže ísť aj o koniec  jeho skladovateľnosti. Určite nie je napadnutý žiadnou chorobou. Pri odrode BLANIN pozorujeme novú fiziologickú poruchu, ktorá ešte nemá meno. Dobré strúčiky môžeme skonzumovať.

ČO JE NOVÁ FIZIOLOGICKÁ PORUCHA ?

Zozbierate a usušíte zdravý cesnak. Ale už na začiatku skladovania (september, október), niektoré strúčiky v cibuli zmäknú a odumrú. Pritom sa ani v laboratóriách neprejavuje u nich žiadna choroba.  Príčiny vzniku nie sú známe, pravdepodobne ide o kombináciu vysokej vlhkosti a teploty na konci vegetačného obdobia. V minulom roku mali túto fiziologickú poruchu viaceré odrody, vrátane tzv. ruských paličiakov, o ktorých si väčšina ľudí mylne myslí, že sú voči chorobám veľmi odolné.

ČO JE HRDZA CESNAKOVÁ ?

Hrdza cesnaková je hubová choroba žlté neskoršie  hrdzavé kôpky výtrusov na listoch cesnaku. Postihnuté listy žltnú a predčasne usychajú. Chemické ošetrenie má zmysel nazačiatku výskytu choroby v období tvorby cibúľ. Ku koncu vegetácie je už chemické ošetrenie zbytočné. Šíreniu choroby napomáha vlhké a teplé počasie. Viac sú napadané husté a dusíkom prehnojené porasty. V preventívnej ochrane je dôležitá likvidácia napadnutých listov po zbere a dôsledné striedanie plodín. Táto vírusovú mozaiku, ktorá nemá vplyv na výnos.  Sú roky keď sa vyskytuje viac ale i roky keď sa vyskytuje  v minimálnom množstve. Starosti si však robiť nemusíte. Z ekologických dôvodov nepoužívajte chemické ošetrenie preventívne.

ĆO SPÔSOBUJE ŠKVRNY NA LISTOCH CESNAKU ?

Ide o vírusovú mozaiku, ktorá nemá vplyv na výnos. V niektorom roku sa prejaví viac. Starostisi však robiť nemusíte.

CIBUĽA CESNAKU JE PO ROZKROJENÍ SKLOVITÁ, MÁ NAŠEDLÚ FARBU, CIBUĽA JE MIESTAMI PREPADNUTÁ. BOL CESNAK NAKAZENÝ PRI SUŠENÍ ?

Nejde o chorobu, cesnak ste jednoducho upiekol. Buď pri zbere zostal dlho na slnku, alebo pri sušení na neho svietilo slnko. Ak by bolo sušené v tieni pri vysokej teplote (napr. v strešnom hrebeni), boli by znehodnotené všetky strúčiky.

STRÚČIKY MAJÚ NA SEBE PO OLÚPANÍ HNEDÉ BODKY. ČÍM JE TO SPÔSOBENÉ ?

Predpokladám, že sa jedná o VEKAN. Je to chyba, ktorá sa v niektorých rokoch objavuje, v iných nie. Nemá to vplyv ani na chuť ani na skladovateľnosť ani na sadivové kvalitu. V roku 2011 toho bolo veľa, preto sme dali vzorku na rozbor zdravotného stavu do laboratória Štátnej rastlinolekárskej správy. Nebola objavená žiadna hubová ani bakteriálna infekcie. Preto súdime, že sa jedná o fyziologickú poruchu (možno ovplyvnenú príjmom živín). 

NA CESNAKU MI NIEKTORÉ STRÚČIKY NARÁSTLI NAD CIBUĽOU (HLAVIČKOU), AKO TO ?

Ide o fyziologickú poruchu, ktorou trpia všetky širokolisté nepaličiaky. Jej frekvencia je ovplyvnená danými podmienkami, ale ktoré to presne sú, to sa zatiaľ nevie. Ide vlastne o predĺženie skrátenej stonky z cibule (hlavičky), ktorá vynesie stredovej strúčiky o niečo vyššie, niekedy dokonca v dvoch poschodiach. Nie je bez zaujímavosti, že takto vytiahnuté strúčiky sú kvalitné sadbou. Po zasiatí takto vzniknutých pacibuliek vyrastie opäť nepaličiak. (Nepaličiak sa týmto spôsobom určite nezmení na paličiak) 

MÔŽE NARÁSŤ Z PALIČIAKU (HAVEL) JENOSTRÚČIKOVÁ CIBUĽA A ČO TO SPÔSOBUJE ?

Je to fyziologická porucha, ktorú jednoznačne vyvoláva vplyv prostredia, ale čo konkrétne má rozhodujúci vplyv sa nevie.  Najväčšia frekvencia jednostrúčikových cibúľ býva pri jarnej výsadbe veľkostrúčikových jesenných paličiakov.