OTÁZKY A ODPOVEDE

odpovedal Ing. KOZÁK

DOPESTOVAL SOM CESNAK ZO SADBOVÉHO CESNAKU, MÔŽEM HO PREDAŤ AKO SADBOVÝ ?

NIE. Dopestovali ste si konzumný cesnak a ako konzumný ho môžete predávať.  Nemôžete ho však predávať ako sadbový. Každý sadbový cesnak je opatrený certifikátom pravosti sadby. Predaj konzumného cesnaku za sadbový by bolo zavádzanie spotrebiteľa, čo následne môžu riešiť patričné štátne orgány.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI SADBOVÝM A KONZUMNÝM CESNAKOM ?

Sadba musí na rozdiel od konzumného cesnaku spĺňať určité parametre týkajúce sa hlavne zdravotného stavu. Ja osobne vždy varujem pred sadením konzumného cesnaku neznámeho pôvodu, pretože si môžete na pozemok zaniesť bielu sklerociovou hnilobu alebo háďatko zhubné. Keď si pritiahnete do záhrady jediné, môžete sa navždy rozlúčiť s pestovaním nielen cesnaku a všetkých cibuľových rastlín, ale aj niektorých ďalších plodín, napr. jahôd. Pri nákupe Vám na požiadanie musí predajca predložiť potvrdenie o kvalite štandardnej sadby (alebo iný adekvátny dokument pri predaji importované sadby) a visačku (z balenia). Z oboch musí byť zrejmé, že sa jedná o sadbu. Sadbu určite nekúpite pri ceste ani na trhovisku. Pri našom sadbovom cesnaku máte navyše istotu, že v nej nie je biela sklerociová hniloba (toto deklarujeme nad rámec zákona o obehu osiva a sadby).

ČO JE TO "BEZVIRÓZNA SADBA" ?

Cesnak je laboratórne ozdravený minimálne od jedného vírusu, povinne od OYDV (vírus žltej zakrpatenosti  cibule). Často sú ozdravené i od niekoľko ďalších V cesnaku je však vírusov ďaleko viac. Preto výraz bezvirózna dávame do úvodzoviek, pretože absolútne bezvirózny cesnak neexistuje ani v laboratórnych podmienkach. Výhodou tohto materiálu je to, že dáva vyšší výnos, jeho nevýhodou zase to, že v ďalších rokoch pestovania sa výnos postupne znižuje až na neuspokojivú úroveň. V praxi to znamená, že je potrebná častejšia obnova sadby ako u klasických odrôd, ale počiatočný zvýšený výnos to bohato nahradí. Napriek tomu je tento proces niekoľkoročný, zatiaľ čo francúzske bezvirózne odrody vyžadujú každoročne nákup sadby.

Bezvirózna sadba neznamená, že túto sadbu nemusíte nijako chemicky ošetrovať proti napadnutiu škodcami.

AKÉ SÚ PODĽA VÁS NAJVÄČŠIE CHYBY PRI PESTOVANÍ CESNAKU ?

Najčastejšími chybami sú skorá výsadba (v septembri) a sadenie sadby z pochybného zdroja.

AKO SA CESNAK ROZMNOŽUJE?

Cesnak netvorí semeno, preto sa môže množiť iba vegetatívne. Nepaličiak sa rozmnožujú výhradne pomocou strúčikov, paličiaky sa okrem toho môžu množiť aj výsevom pacibuliek, ktoré sa vytvárajú v kvetenstve. Okrem tohto klasického množenia existuje možnosť využitia tkanivových kultúr.

AKO SA CESNAK ŠĽACHTÍ?

Šľachtenie cesnaku spočíva vo vyhľadávaní mutácií, prípadne ich indukcií a potom ustaľovaním týchto mutácií. Je to práca zdĺhavá, odborne náročná a hlavne nákladná.