PREDSTAVUJEME PÁNA ING. JÁNA KOZÁKA

Narodil sa v roku 1953 v dedine Morkovice v okrese Kroměříž

Vyštudoval Strednú poľnohospodársku technickú školu odbor záhradníctvo v Znojme. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Brne odbor záhradníctvo v Lednici na Morave.

Pracoval ako šľachtiteľ tulipánov na šľachtiteľskej stanici v Heřmanovom Městci, kde sa neskôr stal vedúcim stanice. Jeho práca pokračovala v Agrochemickom podniku v Chrudimi. Bol vedúcim poľnohospodárskeho laboratória. Pôsobili podniku Sempra v Heřmanovom Městci ako šľachtiteľ cesnaku.


Od začiatku roku 1992 sa venuje šľachteniu cesnaku ako súkromný šľachtiteľ. (do tohto roku vyšľachtených 21 odrôd, čo nemá žiadna firma v EU, vyšľachtená odroda pre žlčnikárov BJETIN, ocenenie Zlatý klas za sortiment sadbového cesnaku – Zemně živitelka 2014 České Budejovice)  http://uroda.cz/zlaty-klas-pro-kolekci-ceskych-odrud-cesneku/